Human Design Systeem & Onderwijsvernieuwing

Pre-order! Schrijf je vrijblijvend in voor de eerste druk van Grote mensen doen alsof

Podcast van Talent & Groei

In deze podcast wordt gesproken over:

  • Barbara’s eigen schooltijd, waar het niet altijd even makkelijk ging. Maar nu zij hier op terug kijkt, weet Barbara dat dit niet voor niets was. En heeft het haar nieuwe wegen laten bewandelen.
  • Wat er nodig is om kinderen tot bloei te laten komen, hun creativiteit te behouden en zich zo te ontwikkelen dat zij een authentiek leven kunnen leiden.
  • Welke kleine dingen je kunt doen, zodat een kind zich gehoord en gezien voelt.
  • Welke rol Human Design in het onderwijs kan spelen.

Voor de kinderen van deze wereld

Het boek beschrijft de weg naar volwassenheid en is een ode aan authentiek leven. We leven in een overgangstijd en staan aan de vooravond van grote veranderingen in de wereld. Individuele bewustwording is de basis van deze revolutie, één voor één. 

Deels geschreven vanuit het kind-perspectief, een nieuwsgierig kind dat op zoek gaat naar ‘alles wat het niet leerde op school, maar wel had willen weten’. Dat zich een beetje verwondert over grote mensen, tegen wie het opkijkt. Dat niet begrijpt hoe het kan dat intelligente mensen zo slecht omgaan met de aarde. Welke wereld willen ze achterlaten voor hun kinderen? Tot het ontdekt dat de meeste grote mensen het soms gewoon ook niet weten, hetzelfde doen en zeggen als de meeste andere mensen en zich er niet van bewust zijn hoe uniek ze zijn. 

Human Design als brug tussen wetenschap en spiritualiteit

Dit boek biedt, net als het Human Design Systeem, een synthese van enerzijds inzichten van  verschillende wijsheidstradities en anderzijds meer recente wetenschappelijke ontdekkingen. Met Human Design heb je een instrument om af te stemmen op je energetische blauwdruk. Human Design gaat verder dan welke persoonlijkheidstest dan ook. Het is een universele taal en de wetenschap van differentiatie. Welke moderne wetenschappelijke inzichten liggen hieraan ten grondslag? Wat betekent 'kwantummechanica' binnen dit perspectief? 

Je bent niet bijzonder, je bent uniek!

Steeds meer kinderen hebben een stoornis of een label, waarmee ze 'verbijzonderd' worden. In de praktijk komt het erop neer dat ze niet passen in het systeem. Het onderwijs biedt ‘one size fits all’-methoden die geen recht doen aan de unieke talenten van kinderen. Human Design geeft inzicht in deze talenten, maar laat ook zien waar de uitdagingen liggen. Hoe beter jij jezelf begrijpt en de manier waarop je functioneert in de wereld, des te eerder je een verschil kan maken in het leven.

Terug naar jóuw basis

Het boek biedt de lezer een praktische handleiding en een uitgebreide uitleg van het systeem, zodat jij er direct mee kunt experimenteren. Human Design is een logisch systeem voor zelfontwikkeling en geeft je een strategie en autoriteit van waaruit je keuzes  maakt. Het is niet iets om te geloven maar een experiment. De auteur verkent de mogelijkheden die Human Design biedt voor het onderwijs en welke veranderingen ons de komende tijd staan te wachten. Wij zijn homo sapiens in transitus die de wereld voorbereiden op een nieuw tijdperk!  

Emotioneel bewustzijn en bezieling

Grote mensen doen alsof gaat verder waar Rutger Bregmans De meeste mensen deugen eindigt. De conclusie dat de meeste mensen 'goed' zijn, is de opstap naar een nieuw tijdperk. Vooral kinderen zouden dit moeten weten, om hen te wapenen tegen de negativiteit en angst die collectief zo voelbaar zijn. Grote mensen doen alsof gaat over liefde: de liefde voor het leven, universele liefde, levenskunst en zelfliefde. Het gaat over kwetsbaarheid en kracht. Bezieling is de rode draad van deze innerlijke weg. Kinderen die emotioneel bewust zijn, in verbinding met zichzelf en de wereld, ontwikkelen een stevige basis vanwaaruit zij correcte, in de zin van authentieke, keuzes maken.