Inhoud 

Grote mensen doen alsof is een verzameling van inzichten, lessen, kennis, experimenten en persoonlijke verhalen. Human Design loopt als een rode draad door het boek. Wetenschappelijke, psychologische en spirituele tradities vormen een breed, caleidoscopisch aanbod van kennis. Om het boek goed leesbaar te houden, is gekozen voor verschillende delen, die als puzzelstukjes in elkaar passen. 

 

Deel 1: Nature & Nurture

Deel 2: Onderwijsvernieuwing

Deel 3:  Alles wat ik op school had willen leren

Deel 4: Human Design, praktische toepassing

Deel 5: Visie op de toekomst

Meer informatie over de onderwerpen.

Emotioneel bewustzijn en bezieling

Grote mensen doen alsof gaat verder waar Rutger Bregmans De meeste mensen deugen eindigt. De conclusie dat de meeste mensen 'goed' zijn, is de opstap naar een nieuw tijdperk. Vooral kinderen zouden dit moeten weten, om hen te wapenen tegen de negativiteit en angst die collectief zo voelbaar zijn. Grote mensen doen alsof gaat over liefde: de liefde voor het leven, universele liefde, levenskunst en zelfliefde. Het gaat over kwetsbaarheid en kracht. Bezieling is de rode draad van deze innerlijke weg. Kinderen die emotioneel bewust zijn, in verbinding met zichzelf en de wereld, ontwikkelen een stevige basis vanwaaruit zij correcte, in de zin van authentieke, keuzes maken. 

Alles wat ik op school had willen leren

Het schrijven van het boek is een langdurig proces geweest. Het is het verslag van een zoektocht, een reis om antwoorden op levensvragen te krijgen. Als filosoof heeft Le Noble zich existentiële vragen gesteld over het hoe en waarom van het leven. Naarmate zij dichter bij de essentie kwam, kwam ze op het metafysische niveau, daar waar spiritualiteit en natuurwetenschap elkaar tegenkomen. De nieuwe toekomstperspectieven liggen in een onontgonnen gebied, die wachten om ontdekt te worden. In het boek zijn voorbeelden te lezen van wetenschappers, filosofen en levenskunstenaars. Pioniers die zich op onbekend gebied begeven met hun werk, wetende dat alles invloed heeft op alles, als basis voor het nieuwe paradigma.

Wat

Het boek gaat in essentie over ‘het mens zijn’ en onderwijs, met Human Design als instrument voor de nieuwe tijd. De verscheidenheid in jezelf ontdekken en daardoor ‘heel’ worden. Je onontdekte mogelijkheden ontketenen en schaduwen onder ogen zien. Zelfkennis is daarom essentieel. Wie dénk je dat je bent? Welke verhalen (in je hoofd) ben je gaan geloven? Wat belemmert je? Wat moet je allemaal van jezelf? Waarvan wil je bevrijd worden? Wat loop je voor weg of ben je bang voor? Daarvoor zul je de weg naar binnen moeten gaan. Kritisch kijken naar je overtuigingen, gedachten observeren en bewuste keuzes gaan maken. 

Het zelf en het niet-zelf

Het eerste deel gaat over Nature & Nurture, de menselijke aard (nature) en opvoeding (nurture). Vervolgens maakt de lezer kennis met de geconditioneerde niet-zelf wereld, de wereld waarin iedereen 'doet alsof' en waar angst en verdriet heersen. 

Brug tussen wetenschap en spiritualiteit

Het tweede en derde deel gaan over onderwijs: hoe het op dit moment is en hoe het zou kunnen zijn. Beschreven wordt voor welke uitdagingen scholen staan, welke ingrediënten nodig zijn voor onderwijsvernieuwing en hoe Human Design als beroepsproduct kan worden ingezet.  ‘Alles wat ik op school had willen leren’ beschrijft een hele nieuwe wereld, de wereld van de onderstroom. Op welke manier hebben gedachten en de omgeving invloed op het lichaam? Welke wetten gelden in de wereld van mechanica? Mens, geest en alle scheppende dingen zijn universeel. Niemand kan zeggen: 'Ik alleen ben ik'. Alles is verbonden.

Human Design als instrument 

Het vierde deel gaat over Human Design. Het systeem opent de deur naar zelfkennis op een geheel nieuwe manier. Het geeft je een schematische weergave van je functioneren. Het is een blauwdruk en door deze eigen unieke levenskracht te ervaren, door het experimenteren met je Type, Autoriteit en Profiel, komt het leven in de flow en word je een leuker mens zonder iets aan jezelf te hoeven veranderen. De revolutionaire kennis van Human Design kan daarbij bijdragen aan inlevingsvermogen, emotioneel bewustzijn en ‘persoonlijke vorming’. De mogelijkheden voor onderwijs en bedrijfsleven zijn oneindig. 

Toekomst

Het laatste deel van Grote mensen doen alsof is een visie op de toekomst. De mensheid wordt collectief beïnvloed door de energie van planeten en sterren. Hoe zich dit vertaalt naar het collectief is interessant, omdat het de thema's laat zien die de mensheid te wachten staan, Wat gaat er veranderen en is al volop gaande? Welke uitdagingen komen op ons pad? Het boek toont de urgentie aan om uit het groepsdenken van ‘goed en fout’ te stappen. Maatschappelijk gezien leidt dit tot verharding en polarisatie, maar bovendien past dat groepsdenken niet meer in een toekomst waar authenticiteit het belangrijkste thema is. De auteur neemt je mee op het tijdspad naar 2027, volgens Human Design de start van een nieuwe tijd. Het systeem houdt op te bestaan, niet omdat het niet ‘goed’ is, het brokkelt af doordat er een nieuw tijdperk aanbreekt. We staan voor de uitdagende taak om de oude wereld achter ons te laten en een nieuwe te creëren. Kinderen worden nog onderwezen volgens het oude systeem. Als we inderdaad in een overgangstijd zitten — waarom ik denk dat dit zo is leg ik in dit boek uit — dan zou het onderwijs, als een van de belangrijke pijlers in de maatschappij, grondig gerenoveerd mogen worden. Welkom in het tijdperk van self empowerment!